Jednookruhové výměníky tepla

Varianty

Model Typ instalace
Deskový výměnik – 1-4m2 Horizontální
Deskový výměnik – 4-16m2 Horizontální
Deskový výměnik – 16-22m2 Horizontální
Deskový výměnik – 22-30m2 Horizontální

* cena montáže a spojovacího materiálu bude upřesněna v nabídce – zaškrtněte a případně upřesněte požadavky v objednávkovém formuláři

Příklady použití v oblasti vytápěcích systémů zahrnují solární ohřev vody, solární ohřev bazénu, solární akumulace, tepelná čerpadla, kotle a rozvodny. Účinnost a kompaktnost jednotek deskových výměníků společnosti SWEP je pro tyto systémy ideální a celková velikost systému může být díky použitím jednotek výměníků často významně snížena. Široká nabídka produktů výměníků pokrývá speciální požadavky různých průmyslových odvětví a istalací.

Technický úvod

Kompaktní letovaný výměník tepla (Compact Brazed Heat Exchanger – BPHE) společnosti SWEP je jedním z nejúčinnějších způsobů přenosu tepla z jedno média na jiné médium. Výměník se skládá ze žlábkovaných plechů, které vytvářejí komplexní kanály, skrz které lze distribuovat horké médium a studené médium. Média vstupují uvnitř jednotky výměníku (BPHE) do blízké vzdálenosti po obou stranách žlábkovaného plechu bez vzájemného smíchání a energie se přenáší z jednoho média do druhého tak, jak protékají vedle sebe. Modulární koncepce produktů se zcela přizpůsobitelnými součástmi znamená, že lze vždy najít správné produktové řešení pro každou aplikaci.

Těsnící desky se používají pro zablokování prostoru mezi krycí deskou a první a poslední kanálovou deskou. Počet krycích desek se mění, např. s typem a velikostí jednotky BPHE a jejími tlakovými parametry. Některé jednotky BPHE mají slepý kroužek pro zablokování prostoru mezi kanálovou deskou a krycí deskou. V některých jednotkách BPHE jsou zaslepovací kroužky integrovány v krycí desce a první/poslední kanálové desce.

 Typy desek a kanálů BPHE

Některé jednotky BPHE jsou k dispozici s různými typy kanálových desek, u kterých se úhlopříčný vzor mění. Smícháním různých desek (s vysokým, středním, malým odporem) lze upravit tepelné parametry jednotky BPHE. Například může mít výměník BPHE stejný pokles tlaku na obou stranách navzdory různým rychlostem průtoku.

Média mohou procházet výměníkem tepla různými způsoby. Pro jednotky BPHE s paralelním průtokem existují dvě různé konfigurace průtoku: souproudá nebo protiproudá (klepněte na obrázky napravo).

  • Souproudý průtok
  • Protiproudý průtok

 

Existuje několik ruzných verzí kanálových deskových balíku. Následuje několik příkladů:

  • Dvouokruhová výměník BPHE
  • Dvouprůchodová výměník BPHE, která odpovídá dvěma jednotkám připojeným do série.
  • Dvouokruhová dvouprůchodová výměník BPHE

Kombinace materiálu

Existují různé typy jednotek BPHE produktových kategorií v závislosti na kombinacích materiálu a přípustných tlacích. Standardní materiály pro desky jsou nerezová ocel, S, AISI 316 vakuově letovaná s výplní z čisté mědi, C, nebo výplň založená na niklu, N. Pro náročné aplikace mohou být desky vyrobeny ze SMO 254, nerezové oceli s vyšším obsahem molybdenu.

Obecné informace:

Když je kohoutek otevřený, horká voda je dodávána během několika sekund, obvykle o teplotě 40-65°C. Ovšem horkou vodu často požaduje několik uživatelů zároveň ve stejnou dobu dne (doba koupání). Proto existuje problém dostupnosti horké vody. Nepřímý kotel ohřívá vodu v primárním okruhu, jak je zobrazeno na obrázku. Teplo z této horké vody se přenáší do vodovodní vody nebo vody pro vytápění před tím, než se voda vrátí do kotle a ohřeje se. (V této kapitole se hovoří pouze o nepřímých kotlech.)

Horkou vodovodní vodu lze vytvořit dvěma způsoby:

  • Okamžitá vodovodní voda: horká voda se vytvoří pouze pokud je požadována
  • Polookamžitá vodovodní voda: horká voda se vytváří také tehdy, jestliže neexistuje žádná poptávka, a ne nutně jenom když je požadována. Horká voda se shromažďuje v nádrži.

Pokud existuje riziko, že se teplota vody ve vodovodním systému dostane příliš vysoko, což je případ pro všechny systémy v této kapitole, měl by se před kohoutky nainstalovat termostatický směšovač. Termostatický směšovač směšuje chladnou vodovodní vodu s horkou vodovodní vodou ze zásobníku nebo výměníku tepla, což zajišťuje, aby nebylo dosaženo riskantních teplot, ukázka na obrazku.

Pro řešení s okamžitou vodovodní vodou jsou převládající koncepcí v Evropě zavěšené plynové nebo elektrické kotle. Existují tři řešení pro přípravu okamžité horké vodovodní vody v zavěšěných plynových kotlech:

  • Sekundární výměník tepla
  • Bitermický výměník tepla
  • Akumulační systém na primární straně

Sekundární výměníky tepla a bitermické výměníky tepla jsou převažující řešení.

Systém se sekundárním výměníkem tepla

Nejběžnějším řešením je systém, který používá sekundární výměník tepla. V tomto systému hořák ohřívá vodu v primárním výměníku tepla. Tato voda se používá jako horké médium v systému radiátorů nebo, pokud existuje takový požadavek, pro vodovodní systém, který prostřednictvím sekundárního výměníku tepla dokáže používá model SWEP E jako druhotný výměník tepla, je zobrazen na obrazku.

Systém bitermického výměníku tepla

V okamžitém systému, který používá bitermický výměník tepla, hořák současně ohřívá vodovodní vodu a vodu ohřívající radiátorový systém. Základní princip tohoto systému popisuje princip bitermického řešení. Probírají se pouze hlavní koncepce a samozřejmě existují odchylky od této koncepce. Princip činnosti je téměř shodný se systémy, které používají sekundární výměník tepla. Nicméně vodovodní voda a voda pro radiátorový okruh jsou ohřívány stejným výměníkem tepla. Bitermický tepelný výměník přenáší teplo ze spalovací komory do vodních okruhů. Skládá se z hliníku a jiných lehkých kovů a měděných plechů s přírubami na vodních potrubích. Potrubí okruhu hygienicky nezávadné vody může být umístěno paralelně s radiátorovým okruhem nebo uvnitř něj, stejně jako výměník tepla jádra a potrubí.

Systém s akumulací:

Vyšší požadavky na pohodlí a na ekonomickou otázku vyžadují kotle s krátkou dobou odezvy. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout pří současné schopnosti produkovat okamžitou horkou vodovodní vodu, je mít akumulační nádrž v primárním okruhu. Horká voda se akumuluje v nádrži předtím, než vstoupí do radiátorového, podlahového systému nebo do bojleru, a nebo v přípdě pokud existuje poptávka, ohřívá horkou vodovodní vodu pomocí výměníku tepla. Příklad systému, kde je radiátorový systém umístěný za akumulační nádrží. Radiátorový systém je možno umístit také před akumulační nádrž a připojit ho přímo ke zdroji vytápění. Zdrojem vytápění v tomto případě nemusí být nutně plynový nebo elektro kotel. Mohl by to být například kotle na tuhá paliva,  sluneční termický solární panel, vakuový trubicový kolektor nebo síť dálkového vytápění.