Tepelná čerpadla vzduch – vzduch

Varianty

* cena montáže a spojovacího materiálu bude upřesněna v nabídce – zaškrtněte a případně upřesněte požadavky v objednávkovém formuláři

Tepelná čerpadla vzduch vzduch:

označovaná jako vzduch vzduch představují zcela ojedinělý sortiment. Tepelná čerpadla vzduch vzduch využívají přírodní teplo z okolního vzduchu a vyprodukované teplo předávají cirkulací vzduchu ve vnitřním, vytápěném prostoru. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná především pro průmyslová použití ve velkoobjemových prostorech a halách s vysokými stropy, kde lze předpokládat vysoké finanční nároky na zajištění optimální teploty, například pomocí plynového nebo elektrického vytápění.

Tepelnými čerpadly vzduch vzduch jsou proto dnes vytápěny především velké výrobní haly, průmyslové provozy, sklady, sportovní haly a supermarkety. Provoz těchto tepelných čerpadel je úsporný, čistý a bezobslužný.

Tepelná čerpadla vzduch vzduch Vám nabízíme ve dvou výkonech 16 a 35 kW. V případě potřeby vyšších výkonů je možné použít větší počet tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla se skládají ze tří částí, které jsou mezi sebou technicky propojeny.

  • Vnější část – výparník tepelného čerpadla, který pracuje jako chladič okolního vzduchu, se umísťuje v blízkosti vytápěného objektu na volném prostranství.
  • Vnitřní část tepelného čerpadla se umísťuje ve vnitřním prostoru a obsahuje část filtrační, energetickou a ventilátorovou.
  • Třetí nedílnou součástí systému je skříňka s ovládacím panelem a řídicím systémem tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo charakterizují následující vlastnosti:

  • tepelné čerpadlo v zimě topí – v létě chladí
  • velmi příznivý topný faktor tepelného čerpadla
  • snadná instalace tepelného čerpadla
  • efektivní provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty -25°C
  • tepelné čerpadlo nenarušuje teplotní rovnováhu okolního prostředí