Expanzní nádoby

Varianty

Model Typ instalace
PS-E-5 Horizontální
PS-E-8 Horizontální
PS-E-12 Horizontální
PS-E-18 Horizontální
PS-E-24 Horizontální
PS-E-40 Horizontální
PS-E-60 Horizontální
PS-E-80 Horizontální
PS-E-100 Horizontální
PS-E-200 Horizontální
PS-E-300 Horizontální

* cena montáže a spojovacího materiálu bude upřesněna v nabídce – zaškrtněte a případně upřesněte požadavky v objednávkovém formuláři

POPIS FUNKCE:

Tlakové expanzní nádoby jsou ocelové, válcové nádoby, rozdělené pryžovou membránou na dva oddělené prostory. Jeden prostor je určen pro vodu topné soustavy a je s topnou soustavou propojen krátkým expanzním potrubím. Druhý, plynový prostor, je naplněn stlačeným vzduchem s přetlakem, který odpovídá hydrostatickému tlaku otopné soustavy. Tento pružný plynový polštář umožňuje změny objemu vody v topné soustavě.

FUNKCE EXPANZNÍ NÁDOBY PŘI PROVOZU

S narůstajícím objemem vody v topné soustavě vlivem zvyšování její teploty se zmenšuje vzduchový prostor v expanzní nádobě a v topné soustavě vzrůstá přetlak.Aby kolísání tlaku nepřekročilo bezpečné hranice,musí být expanzní tlaková nádoba správně dimenzována.

Technické informace o expanzních nádobách

  • Membránová tlaková expanzní nádoba pro ohřev vody, topení a chlazení.
  • Membrána odolná proti směsím glykolu.
  • Objem od 5 – 300 litrů.
  • Pracovní teplota na membránu 70°.
  • Max. teplota 110°C.
  • Max. přetlak 10 bar.
  • Připojení 3/4″.
  • Hmotnost od 2,7 – 5,2 kg.