Aktuality k programu zelná úsporám 2014

Publikováno: 1. 4. 2014

V sekci dokumenty ke stažení jsme zveřejnili Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 1/2014 a Dodatek č. 1 k 1. výzvě MŽP k podávání žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám.

Dodatkem č. 1 k 1. výzvě MŽP se stanovuje čas zahájení příjmu žádostí na 10:00 dne 1. 4. 2014 a zvyšuje se jím míra podpory u opatření realizovaných v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Konkrétní výši zvýhodnění naleznete v textu dodatku.

Mezi nejvýznamnější změny Dodatku č. 1 ke Směrnici MŽP č. 1/2014 patří to, že podpora nemůže být poskytnuta na budovy určené ke krátkodobému ubytování a je určena pouze pro budovy, které budou využívány jako rodinné domy po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let); dále změny při zápisu výrobků do Seznamu výrobků a technologií (týká se zejména tepelných čerpadel a zdrojů na biomasu), upřesnění některých příloh k žádosti a požadovaných výpočtů nebo zmírnění pravidel pro podání žádosti v oblasti podpory B.