Princip funkce a komponenty solárního systému

Solární ohřev vody a přitápění:

Více než 70% energie průměrné domácnosti jde na účely ohřevu užitkové vody. Proto využití zdroje pro její ohřev užitkové vody může mít dramatický vliv na celkovou možnou úsporu pro domácnosti. Solární ohřev vody se řadí mezi obnovitelný zdroj energie a může Vám pomoci tyto úspory realizovat a získat tak kontrolu nad měsíčními a ročními výdaji. Termický ohřev užitkové vody má bez státních bonusů rychlejší návratnost než fotovoltaický ohřev užitkové vody. Je stanovený přepočet mezi termickým a fotovoltaickým ohřevem. Pro termické kolektory se bez státní dotace pohybuje návratnost mezi 7-15 let a pro fotovoltaické je tato návratnost mezi 20-30lety.

Výhodou pro termické solární kolektory a sety je, že není potřeba žádných speciálních vědomostí. Zručnější kutil s pomocí definovaného nářadí dokáže jednoduše instalovat systém bez speciálních  vědomostí. Je nutné ovšem brát v potaz fakt, že se solární termické sety instalují převážně na střechy budov. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti nebo umístění na střešní krytinu a průnik do domu nebo bytu nechat provést firmu zabývající se pokrývačstvím nebo výškovými pracemi. Největší využití solárních termických kolektorů je v období léta. Proto je nutné při výběru solárního setu uvažovat s maximálním využitím teplé vody v tomto období. Systém lze promyšleně využít  pro ohřev vody v zásobníku vody (bojleru) a pokud je možné instalovat na zahradě bazén (třeba jen obyčejný gumový) . Díky solárnímu setu je pak vyhříván a můžete prodloužit letní radovánky o několik měsíců.

Bohužel nároky na centrální vytápění jsou větší v období kdy sluneční paprsky nemají tak velkou energii a nedokáží 100% pokrýt tuto potřebu. Ovšem i při slabším slunečním záření je systém schopen pokrýt nastartování ohřevu vody v systému a tím snížit náklady na energii potřebnou pro kompletní ohřev. Dále velkou roli hraje úhel natočení solárních termických kolektorů k slunci. Vystavení slunečních kolektoru musí být navrhované tak, aby byly schopné pojmou co největší možný dopad slunečních paprsku a to kolmo na  solární set.  Pokus je solární systém správně instalován a jsou splněné všechny předpoklady pro maximální využití sluneční energie, může solární set pokrýt až 75% nákladů na ohřev užitkové vody a 40% nákladů na vytápění.

Umístění solárních termických kolektorů by mělo být na jižní nebo jihozápadní stranu. Solárnímu setu by neměla bránit v přímém slunečním svitu žádná překážka. Tedy by měla být zachována maximální svítivost a žádná stínivost. Pro každé roční období stejně jako pro každý měsíc je spočítán úhel naklonění solárních kolektorů.

Pro využití v české republice se počítá s průměrným nastavením kolektoru v letním období mezi 30-45° a v zimním období mezi 60-90°. Solární sety jsou přesto nastavené a montované pouze do jedné polohy pro všechna roční období a měsíce a to co nejblíže k úhlu 45°. S tímto nastavením je možné získat v průměru maximální využití slunečních paprsků za celý rok. Standartně stačí pro potřeby rodiny 2-5m2 solární plochy pro ohřev a 4-8m2 solární plochy pro ohřev a vytápění. V úvahu bereme 50-60l potřeby teplé vody na člena rodiny. Dříve i 80l na jednoho člena rodiny.