Novinky a aktuální informace

 Aktuální informace o programu Zelená úsporám:

02.05.2011 – Žadatelé v programu Zelená úsporám, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení své žádosti o dotaci, se ode dneška mohou obracet na ombudsmanku programu Petru Kolínskou. Kromě vyřizování stížností bude ombudsmanka pomáhat upravovat administraci programu tak, aby se počet oprávněných stížností snížil na minimum. Program Zelená úsporám je svým zaměřením a rozsahem zcela ojedinělý a již dnes pomohl desítkám tisíc domácností výrazně snížit výdaje za energie. Další desítky tisíc domácností získají finanční podporu do konce tohoto roku, a to díky tomu, že Česká republika je rekordmanem v prodeji emisních kreditů.
 „Velký počet zájemců o dotaci na zateplení nebo výměnu zdroje vytápění a unikátnost celého projektu s sebou přináší i některé problémy v administraci programu a nespokojené žadatele. Úkolem ombudsmanky programu je nejen vyřídit komplikovanější nebo opakované stížnosti, ale především na základě jejich analýzy navrhnout úpravu administrace programu tak, abychom novým stížnostem předcházeli,“ uvedla ke zřízení funkce ombudsmanky Radka Bučilová, která je pověřena řízením SFŽP ČR.

Na ombudsmanku se žadatelé mohou obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením svého podání nebo stížnosti prostřednictvím Zelené linky nebo projektového manažera SFŽP ČR či v případě, že je jejich problém zvlášť složitý.

„Nespokojeným žadatelům mohu slíbit, že jejich stížnost pečlivě prozkoumáme a pokud bude chyba na straně SFŽP ČR, tak ji co nejrychleji napravíme,“ uvedla Petra Kolínská.

Pro žadatele a příjemce podpory v programu Zelená úsporám je zřízena také Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci vám poradí při řešení možných nejasností ohledně administrace žádostí i realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).

Petra Kolínská vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1995 se podílela na vzniku nezávislého měsíčníku Parlamentní zpravodaj. Od roku 2002 do roku 2004 působila jako redaktorka a později šéfredaktorka portálu pro neziskový sektor Econnect. V letech 2006-2007 pracovala pro nevládní organizaci Oživení, které se dlouhodobě zabývá problematikou transparentnosti veřejné správy, prevencí korupce a propagací udržitelné dopravy. Ve Státním fondu životního prostředí ČR pracuje od července 2007 v odboru komunikace.

02.05.2011 – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal aktualizovanou verzi Příloh I a Dodatek č. 2 Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám.

Aktualizovaná verze příloh i dodatek zohledňují změny, které ministr Chalupa nedávno oznámil veřejnosti. Jedná se zejména o to, že pro získání dotace z programu Zelená úsporám bude rovněž rozhodující datum doručení žádosti o podporu Státnímu fondu životního prostředí ČR. Podpora bude přiznána podle termínu doručení úplné žádosti.

Další úpravy se týkají skutečnosti, že žadatelé, kteří podali neúplnou žádost, budou mít pouze jednu šanci svou žádost doplnit.

V neposlední řadě dodatek zmiňuje možnost získání finančních prostředků z jiných zdrojů než z prodeje jednotek přiděleného množství AAU a následné vypořádání.

07.02.2011 – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa seznámil starosty s aktuálním stavem programu Zelená úsporám a čerpáním prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

V rámci krajského zasedání Svazu měst a obcí ČR, tentokrát starostů Středočeského kraje a hlavního města Prahy, vystoupil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se svou prezentací a seznámil starosty s aktuálním stavem programu Zelená úsporám a čerpáním prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

Starostové středočeských měst a obcí byli seznámeni jak s aktuálním stavem programu, tak také s nejbližšími kroky, které Ministerstvo životního prostředí podnikne. „Předpokládám, že výsledky všech žádostí budeme znát pravděpodobně do čtrnácti dnů. V ten okamžik budeme schopni říci, jak budeme pokračovat dále,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa. „Přeji si znovuotevření programu, ale nejdříve musíme vyřešit současnou situaci,“ doplnil ministr.

Kromě programu Zelené úsporám informoval ministr Chalupa starosty o probíhajících a plánovaných výzvách Operačního programu životního prostředí. Během následné diskuze vyslechl dotazy, názory a připomínky k zemědělskému a půdnímu fondu, nebo k problematice čistíren odpadních vod.

07.02.2011 – Ministerstvo životního prostředí upřesňuje informace zpravodajského portálu Aktuálně.cz, který uvádí, že program Zelená úsporám je pro letošní rok uzavřen a nebude již přijímat žádné nové žádosti.
„Nejdřív musíme vyřídit žádosti, které již byly podány a na které jsou peníze. Neumím v tuto chvíli říct, jaká konkrétní suma to je, protože stále není několik tisíc žádostí vyhodnoceno. Teprve potom budeme vědět, kolik reálný deficit je,“ upřesňuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí zbytek podaných žádostí. Během následujících 3-4 týdnů pak bude možné určit, zda dojde ke krácení dotace a pokud ano, tak o kolik. Informace o uzavření programu jsou v současné době předčasné.

01.02.2011 – Všechny přijaté žádosti v programu Zelená úsporám o podporu jsou průběžně administrovány. Vzhledem ke stále probíhající kontrole žádostí nebude program otevřen 1. února, jak jsme již informovali v naší zprávě