Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá osobní data. Tato data však chráníme před zneužitím

Každý zákazník musí při objednávce uvést následující údaje:

o       Jméno a příjmení

o       Úplnou poštovní adresu – pro dodání zásilky

o       Telefonické spojení

o       Adresu elektronické pošty

Tyto informace jsou nezbytné pro správné dodání zboží, ke komunikaci se zákazníkem a dále k zaúčtování platby za nakoupené zboží.

Právnická osoba uvádí také následující údaje o firmě:

o       Jméno firmy

o       IČ

o       DIČ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.