Tepelná čerpadla vzduch – voda

Tepelná čerpadla vzduch voda Split

Jeho technické řešení bylo několikrát oceněno prestižními cenami a design tohoto tepelného čerpadla byl oceněn v mezinárodní soutěži dvěma křišťálovými jehlany za „Vynikající výrobek roku 2007“ a „Ekologický design“. Technicky tento výrobek procházel dlouholetým vývojem a dá se říci, že jeho technické parametry, funkčnost a spolehlivost tepelného čerpadla mají velmi úzkou vazbu na jeho design, který je navíc chráněn komunitárním průmyslovým vzorem v rámci celé Evropské unie.Technickým unikátem na trhu tepelných čerpadel v evropském měřítku je po dlouhá léta PZP tepelné čerpadlo vzduch voda SPLIT systém s venkovním výparníkem.

Další informace na téma Tepelná čerpadla vzduch voda Split

Tepelná čerpadla vzduch voda AWX

Tepelné čerpadlo HP3AWX venkovní kompakt je dalším z řady úspěšných systémů tepelných čerpadel vzduch voda. Toto tepelné čerpadlo je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladicího okruhu a samostatným řídicím rozváděčem. Jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch.

Další informace na téma Tepelná čerpadla vzduch voda AWX

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch

Tepelná čerpadla PZP označovaná jako vzduch vzduch představují zcela ojedinělý sortiment. Tepelná čerpadla vzduch vzduch využívají přírodní teplo z okolního vzduchu a vyprodukované teplo předávají cirkulací vzduchu ve vnitřním, vytápěném prostoru. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná především pro průmyslová použití ve velkoobjemových prostorech a halách s vysokými stropy, kde lze předpokládat vysoké finanční nároky na zajištění optimální teploty, například pomocí plynového nebo elektrického vytápění.

Další informace na téma Tepelná čerpadla vzduch – vzduch