Trubicový vakuový solární kolektor typ “ HEAT PIPE“

Solární kolektor z tepelných trubic typ “ HEAT PIPE“

Varianty

Model Denní výstup TUV(l) Typ instalace Počet kolektorů Délka trubic Počet vak. trubic Průměr trubic
JHC-5818-15 105-150 Horizontální 1 1800 15 58
JHC-5818-18 125-180 Horizontální 1 1800 18 58
JHC-5818-20 140-200 Horizontální 1 1800 20 58
JHC-5818-24 165-240 Horizontální 1 1800 24 58
JHC-5818-30 210-300 Horizontální 1 1800 30 58

* cena montáže a spojovacího materiálu bude upřesněna v nabídce – zaškrtněte a případně upřesněte požadavky v objednávkovém formuláři

Povrch: Modrá selektivní vrstva
Absorpce: ≥96%±2%
Emitace: ≤4%±2%
Materiál a síla skla: tvrzené temperované sklo, síla 3,2mm
Materiál a síla rámečku: Hliníkový rámeček, součinitel pokovení: δ=0.8-1.2mm
Izolační vrstva: minerální vata
Pracovní tlak: 0,6 MPa
Denní výkonost: ≥ 65% (≥ 42% v zimě)
Odolnost proti krupobití: 25mm kroupy
Max pracovní tlak: 12 bar
Nástřik trubic: ALN / AIN-SS / CU
Odolnost proti mrazu: -35° C
Výstupy: 3/4 “ (22mm)
Absorber: AL nástřik stříbrný
Počet trubic: až 30ks

Princip funkce vakuových trubicových solárních kolektorů typu “ HEAT PIPE“ – tepelných trubic:

   Metalicky upravená skleněná trubice ( obr.1) je vsazená do druhé trubice. Mezi nimi je vakuum. Metalicky upravená trubice se selektivní vrstvou pak převádí sluneční energii na energii tepelnou. Vakuum mezi trubicemi působí jako izolace. Kapalina se v trubici mění na páru která stoupá ke kondenzéru. V kondenzéru (kondenzátoru) dochází k předávání tepelné energie mediu. Následně se pára ochladí a přemění na kapalinu a klesá zpět do trubice. Ohřáté medium je pak transportováno pomocí samotíže nebo čerpadla do bojlerů nebo reservoáru. Tento cyklus se opakuje dokud sluneční paprsky dopadají na sluneční kolektor.

Charakteristické vlastnosti trubicových vakuových solárních panelů typu “ HEAT PIPE“

 •   Sběrač tepelné energie je vyrobený z červené mědi, která je několikrát podrobená čištění a ochranně proti oxidaci. Nový tvar a design umožní  lepší proudění teplonosného média kapaliny. Médium může proudit ve sběrači a obtékat tepelnou trubici bez omezení. Díky tomuto designu nebude docházet ve sběrači ke ztrátě tlaku a víření, to je velice důležité při ohřátí a následném ochlazení kolektorů. V tomto cyklu vzniká ve sběrači přeměna kapaliny na plyn a v případě víření se dostává dále do systému což snižuje výkon solární soustavy.
 • Jako vrchní kryt pro sběrač  se používá materiál slitiny  hliníku vysoké pevnosti s designem průtoku vzduchu, který omezí ochlazování sběrače.
 • Díky novému tvaru může odolávat vysokému tlaku během provozu a tím dosahovat mnohem vyšších teplot Heat pipe kolektoru.
 • Tento design může uspokojit poptávku při velké spotřebě vody a zvýší efektivitu celého systému.

Proces zpracování:

 • Naše kolektory jsou zpracovány dle přísných kritérií a následné plnění je přímo řízené dávkovacím procesem.
 • Následně probíhá proces čištění. Tento process je velice důležitý pro zachování přenosu energie mezi pipetou a sběračem. Díky kvalitním materiálům je oxidace zamezena na minimum.
 • Proces testování je velice důležitý z hlediska funkčnosti systému. Zabezpečí, že systém je řádně naplněný a nechybí médium a zároveň otestuje každou pipetu při přeměně média v pipetě.
 • Změnili jsme zároveň design a process ukončení pipety. Díky této změně je zaručená stabilita a zamezí se úniku média z trubiček.
 • Jako další krok ke zvýšení efektivity našich systémů jsme  vybavili skleněné trubice nejlepšímy nástřiky pro absorbci slunečního záření.
 • Výsledkem všech změn a zásahů do designu jsme dali vzniku novým solárním kolektorům 2. Generace. Díky použitým materiálům nyní dokážeme dosahovat mnohem vyšších teplot a zároveň dokážeme prodloužit životnost solárních kolektorů.

Skleněné trubice “ HEAT PIPE“

Dokonalá kombinace skleněné vakuové trubice a tepelné trubice zaručí.

 • Vyšší tepelnou účinnost: Rozšíření teplonosné trubice a nový styl skleněné trubice, s vynikající selektivní absorpcí , vyniká perfektní kombinací s vysokou tepelnou vakuovou ochranou.
 • Široký  rozsah použitelnosti: solární trubice společnosti PS-Solar začínají pracovat daleko dříve i při nižších teplotách i ve dnech s menším slunečním svitem. Dokáže efektivněji využít sluneční svit při přeměně sluneční energii na energii tepelnou. Naše trubice jsou otestovány na funkčnost od -30° do +235 stupňů.
 • Naše trubice jsou stabilní a dokáží pracovat ve vysokých i nízkých teplotách. Navíc jsou konstruovány tak,  že i v případě vypuštění systému nemusí být pipety chlazeny a kolektor zůstává stabilní. Trubice ani absorbér se neponičí vlivem zvyšující se teploty ani mrazem. Systém je velice stabilní.
 • Každá jednotlivá trubice může pracovat nezávisle, a celý systém může stále fungovat i v případě poškození jedné nebo více trubic.
 •  Životnost tepelné trubice může být delší než 15-20 let.
 • V případě poškození je jednoduché díl vyměnit za nový.

 

 1. Použití vakuových trubic s Heat Pipe trubicí je možné dosáhnout větší efektivity při přeměně sluneční energie na energii tepelnou za pomocí spolehlivých dvojitých tvrzených skleněných trubic. Přenos teplého media je pak realizován měděnými trubicemi červené mědi. Tato vlastní konstrukce umožní dosáhnout větších teplot v systému.
 2. V systému se používá speciální medium odolné na změny klimatu a ročních období. Proto je možné kolektory používat i v zimě.
 3. Solární panel může pracovat pod stálým pracovním tlakem v hodnotě 0,6MPa. Panel má také mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti dík vakua, tyto vlastnosti se uplatnily v severských zemích a regionech s chladným podnebí pro solární ohřev vody (TUV) a také pro vytápění objektů pro centrální rozvod teplé vody v ústřední topení nebo pro podlahové vytápění.
 4. Instalace vakuového kolektoru je velice jednoduchá a nenabourá žádnou architektonickou budovu. Lze instalovat na ploché střechy ale rovně na střechy šikmé za použití speciálních držáků.
 5. Snadno se instaluje do již zavedených systému pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) nebo do existujících systému vytápění objektů.
 6. V severních zemích má větší účinnost než solární panel deskový.
 7. Proto se používá pro ohřev teplé užitkové vody ( TUV) a nebo pro vytápění po celý rok ve všech ročních obdobích.
 8. Značně uspoří výdaje za ohřev teplé užitkové vody (TUV) a nebo vytápění. Zároveň je šetrný a chrání  životní prostředí. Tyto typy se běžně používají v ČR. Instalace je prováděna na rodinné domy, byty, chalupy a pro ohřev venkovních a vnitřních bazénů.