Tepelná čerpadla voda voda Model E

Tepelná čerpadla voda voda Model E:

Tepelné čerpadlo voda voda využívá teplo z vody takovým způsobem, že se voda přímo zavádí do výparníku tepelného čerpadla. Tato jednotka se dodává jako kompaktní zařízení s výstupy pro připojení primárního zdroje a otopné soustavy. Voda v primárním okruhu musí mít zaručenou minimální teplotu +8°C, vhodné chemické složení a konstantní průtok.

Tepelná čerpadla HP3WW se dodávají ve třífázovém provedení s topnými výkony 10 / 12 / 14 / 18 / 22 / 26 / 32 / 36 / 44 a 54 kW. Maximální teplota na výstupu z tepelného čerpadla je 60°C.

Tepelné čerpadlo je možno dodat v několika variantách dle požadavku stupně vybavení. Součástí vnitřní jednotky může být oběhové čerpadlo (pouze sekundárního okruhu), elektrokotel a trojcestný ventil pro ohřev TV.

Jednotka tepelného čerpadla je dokonale tepelně a akusticky izolována.

Tepelné čerpadlo charakterizují následující vlastnosti:

 • nejnižší provozní náklady tepelného čerpadla
 • stabilní topný výkon tepelného čerpadla
 • vysoký topný faktor tepelného čerpadla
 • kompresory MITSUBISHI SCROLL
 • výstupní teplota vody až 60°C
 • vynikající technické parametry tepelného čerpadla
 • vysoký energetický efekt tepelného čerpadla
 • instalace tepelného čerpadla uvnitř objektu
 • velmi tichý provoz tepelného čerpadla
 • inteligentní řídicí systém tepelného čerpadla
 • vyšší náklady na údržbu a servis tepelného čerpadla