Hořčíkové trubice

Varianty

Model Typ instalace
PS-MGP Horizontální

* cena montáže a spojovacího materiálu bude upřesněna v nabídce – zaškrtněte a případně upřesněte požadavky v objednávkovém formuláři

Funkce a princip magnesiové anody:

Výrobci akumulačních ohřívaču vody poskytují informace o tom, který typ magnesiové anody je vhodný. Uvádejí též detaily, jakou velikost musí mít hořčíková anoda pro konkrétní zásobník. Toto se vztahuje zvlášte pro dodatecné vybavení starých nádob anodami. Přitom je nutno brát zřetel k doporučcení výrobce bojlerů ohledně výběru hoříčkové anody. Hořčíkové tyčinky se instalují do bojleru pro kvalitní vodu a pro prodloužení doby životnosti bojleru. Zamezuje tvorbě vodního kamene.

Důležité upozornění:

Hořčíková anoda plní důležitou funkci ochrany zásobníku vody proti korozi a její pravidelná kontrola, včasná výměna za novou a správná montáž je podmínkou udržení záruky na zásobník. Vyměněné použité anody stejně i potvrzení jejich výměny spolu s potvrzením nákupu hořčíkové anody, je potřeba uchovat k nahlédnutí pro servis výrobce v případě havárie zásobníku.
Údržbu stejně i všechny opravy elektrického ohřívače vody je potřebné provádět po odpojení zařízení od elektrického proudu. Všechy opravy ohřívače jak po stránce elektrické tak i vodní instalace je potřebné svěřit výlučně odborníkům s příslušnými oprávněními.