Program Zelená úsporám

Důležité informace z programu “ Zelená Úsporám“ :

18.1.2011 vydalo Ministerstvo životního prostředí vyjádření o způsobu a termínu vyplacení státní dotace z programu „ Zelená Úsporám“. Do konce března dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR finanční dotace žadatelé, jejichž smlouvy byly schváleny 91. Radou fondu 30. září loňského roku. Celkem se jedná o 17 000 žádostí v objemu přes 5 miliard korun, které byly podány v období od června do září minulého roku. Zároveň také pokračuje kontrola přijatých žádostí, kterých zbývá překontrolovat ještě 9 000, v prosinci loňského roku bylo prověřeno 5 000 žádostí. Nejdůležitější informace je ovšem, Aby bylo možné uspokojit všechny žadatele o dotace, kteří podali své žádosti v souladu s podmínkami programu, uvažuje MŽP o snížení dotace v řádu několika procentních bodů. V současné době tedy vede jednání s kupci emisních kreditů, aby se aktuální průměrná výše podpory, která se pohybuje v rozmezí 60 – 65 %, mohla o něco snížit.