Chlazení a vytápění domů

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii ze svého okolí a přeměňují ji na teplo. Ve většině zemích jsou právě tepelná čerpadla řešením celé řady energetických problémů a také problémů s životním prostředím.

Společnosti dnes nabízí svým zákazníkům dva základní typy tepelných čerpadel. Jedná se o tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch a tepelná čerpadla na typu vzduch-voda.

Tepelným čerpadlem, který pracuje na principu vzduch-vzduch, je možné vytápět vnitřní prostory. Tento typ tepelných čerpadel odebírá teplo z venkovního vzduchu. Teplo je dále ohříváno a ohřáté teplo je vháněno zpět do budovy, kde ohřívá prostor. Tepelná čerpadla pracující na principu vzduch-vzduch, je možné rozdělit podle konstrukce na dělená a centrální čerpadla.

Dalším typem tepelných čerpadel jsou čerpadla pracující na principu vzduch-voda. Jedná se o opravdu kvalitní zdroj vytápění. Tento typ čerpadel se vyznačuje nízkými pořizovanými náklady, nízkou návratností a také jednoduchou instalací.

Tepelná čerpadla pracují následujícím způsobem. Základem je energie, kterou zařízení získá z okolního vzduchu. Získanou energii je zapotřebí ohřát alespoň na teplotu 50 stupňů Celsia. Takto vytvořené teplo se předá do topné vody, která se pak používá k vytápění.

Při tomto způsobu topení je možné využít klasického radiátorového topného okruhu či pro tepelné čerpadlo vhodného pro podlahové vytápění.

K přednostem těchto zařízení se řadí možnost jejich využití po celý rok. Používat jej můžete také k ohřevu vody v bazénu.

Oba typy tepelných čerpadel odebírají tepelnou energii většinou z venkovního vzduchu, v některých případech i do -23°C.

Nízkoteplotní tepelná čerpadla

Nízkoteplotní systémy při svém užívání využívají celou řadu účinných kompresorů, jež mají nízký elektronický příkon a to i při maximálním výkonů, což vede k dosažení optimální účinnosti a vynikajícím provozním parametrům. Navíc udržují vysoký topný výkon i při opravdu nízkých venkovních teplotách.

Nízkoteplotní tepelná čerpadla jsou velmi komfortní a především energeticky nenáročná zařízení. Co vás jistě potěší je skutečnost, že návratnost těchto čerpadel je poměrně značná.

Nízkoteplotní tepelná čerpadla se mohou pochlubit celou řadou výhod. Velkou přednostní je zejména úspora provozních nákladů a udržování optimálního komfortu. Tento typ tepelných čerpadel je vhodný jak do novostaveb, tak i do nízkoenergetických domů. Další výhodou nových tepelných čerpadel je snadná ovladatelnost uživatelského rozhraní. Díky tomu je každodenní kontrola a řízení jednotky koncovým uživatelem velice jednoduchá a zákazník vidí, za jakých provozních podmínek čerpadlo funguje a kolik skutečně spotřebuje energie.

Jelikož nízkoteplotní tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu, nejsou zapotřebí žádné zemní práce. Není zapotřebí ani komínů, neboť čerpadlo pracuje bez kouře a plamenu. Dokonce není ani zapotřebí odvětrávat místnost, ve které je vnitřní jednotka umístěna. Další výhodou je, že vnější jednotku je možné umístit do bytů, garáží či jakékoliv jiné budovy.

Pokud chcete, aby vám nízkoteplotní tepelné čerpadlo vydrželo co nejdéle, je vhodné nechat si čerpadlo nainstalovat odborníky. Nesprávná instalace je totiž nejčastějším důvodem poruchovosti daného zařízení. Je tedy nutné, aby instalace byla provedena odborníky za použití kvalitních materiálů.

Vytápění

Klimatizaci dnes najdeme téměř ve všech domácnostech. Lidé většinou klimatizaci používají k ochlazování vzduchu v místnostech. Ale je možné ji použít také k vytápění. Právě vytápění klimatizací patří k jednomu z nejekologičtějších způsobů vytápění. Klimatizační zařízení je tak možné využívat po celý rok. V létě k chlazení a v zimě k topení.

Abyste mohli využít klimatizaci k občasnému přitápění, je nutné, aby fungovala na principu tepelného čerpadla. Nejefektivněji klimatizace k vytápění pracují při venkovní teplotě – 5°C. Výhodou přitápění za pomoci klimatizace je vznik okamžitého tepla.

Pokud se obáváte, že bude tento způsob topení finančně velmi náročný, mile vás překvapíme. Oproti známému způsobu přitápění elektrickými přímotopy je účinnost klimatizace při stejném příkonu až trojnásobná.

Přitápění pomocí klimatizace má celou řadu výhod. Jedná se o již zmíněné okamžité teplo, nižší náklady, zbavení vzduchu prachových částic či eliminaci pachu. Během přitápění však mějte na mysli, že klimatizační zařízení nepřivádí čerstvý vzduch a je tak nutné pravidelně větrat.

Uvažujete-li, že si pořídíte klimatizaci nejen k chlazení, ale také k přitápění, je vhodnější si pořídit zařízení v energetické třídě A+++ nebo A++. Jedná se sice o finančně náročnější variantu, která se vám ovšem v průběhu let zaručeně vrátí. Během výběru vhodné klimatizace se zaměřte především na výkon. Podle tohoto čísla poznáte, jak velkou místnost zvládne klimatizace ochladit a vytopit. Dále se zajímejte také o hlučnost. Příliš hlučné klimatizace by totiž mohli být stejně obtěžující jako přílišné horko nebo chlad.